Байланыш үчүн

КОФтун жашоо регионалдык координаторлор 

Бишкек шаары

  • Чолпон Карагул кызы

Бишкек ш., Токтогула к.-237

e-mail: cholpon.frn@gmail.com

Телефон: 0-312-318-792, 0-770 14 42 26.

Чуй облусу


  • Атай Айдаралиев

Бишкек ш., Ленская к.35-А
e-mail: atai.frn@gmail.com
Телефон: 0778 94 34 31

Ош облусу

  • Эрнест Кожоев

Ош ш., Ленина к.-277.
e-mail: ernest.frn@gmail.com
Телефон: 0779 03 27 53

Баткен облусу

  • Гульнара Эрмекбаева

Баткен ш., Салихова к.-36.
e-mail: gulnara.frn@gmail.com
Телефон: 0771 775 671

Ыссык-Көл облусу


  • Нурбек Дакиев

Каракол ш.,

Абдрахманова к.- 130.
e-mail: ndakiev.frn@gmail.com
Телефон: 0779 10 91 06

Нарын облусу

  • Тагай Доолотбаев

Нарын ш., Ленин к.-92.
e-mail: tagaifrn@gmail.com
Телефон: 0775 58 55 85

Талас облусу

  • Назгуль Сатылбадиева

Талас ш,

Сарыгулова к.-31-А.
e-mail: nazgul.frn@gmail.com
Телефон: 0771 77 49 83

Жалал-Абад облусу

  • Азизджан Умарбаев

Жалал-Абад ш,

Пушкин к.-148-Б.
e-mail:

umarbaev.frn@gmail.com
Телефоны: 0773 51 03 10


Көндүмдөрдү өнүктүрүү фондунун Катчылыгы

Бишкек шаары, Манас проспекти 22-А

Тел.: +996 312 318-792 Эл.дарек: frn@kesip.kg

Сайт: www.frn.kesip.kg


Аты жону

Кызмат

Телефон

Эл.дарек

Рысбек Акынбеков

КӨФ Координатору

0 (312) 318 -792

0 (773) 16-04-04

rysbek.frn@gmail.com

Акима Орозалиева

Окутуу боюнча
консультанты

0 (312) 318 -940

0 (771) 77-51-04

sultanovna.frn@gmail.com

Динара Абдырахманова

Эмгек рыногу боюнча консультант

0 (312) 318-792

0 (553) 70 50 20

dinara.frn@gmail.com

Жылдыз Султанова

Финанс боюнча консультант

0(318) 318 940

0 (775) 07 77 75

jyldyz.frn@gmail.com






Все права защищены © 2014-2016

Секретариат Фонда Развития Навыков

Тел.: +996 312 318792

E-mail: frn@kesip.kg

www.frn.kesip.kg