​2019-жылдын 30-сентябрына карата Фонддун ишмердүүлүгү жөнүндө жалпы кыскача отчет

Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду АӨБдүн “Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбооруна 2019-жылдан баштап кирген. КӨФтүн Катчылыгы окуу жайлардын (мындан ары - ОЖ) алдын ала квалификациядан өтүү (тандап алуу) жана окутуу агымдары боюнча топторду комплекттөө маселелери боюнча КӨФтүн Тандоо комитетинин 5 отурумун өткөргөн.

Жалпысынан 2019-жылдын ичинде КӨФ курстардын 5 агымын өткөргөн, анда 5 238 адамдан турган 349 топ, анын ичинде ДМЧАнын 25 тобу (302 адам) окутулган. Аны менен жумуш берүүчүлөрдөн келген өтүнмөлөрдүн жалпы үлүшү 86%дан ашуунун жана 14% жеке изденүүчүлөр түзгөн. Окутууну аяктагандардын жалпы санынан 74% жакыны жумушка орношкон. Курстарга карата жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгы менен сабактарга катышуу 97% түздү.

2019-жылы окутуунун 1ден 5-агымга чейинки КӨФтүн курстары боюнча топтордун жыйынтыкталган таблицасы
БАРДЫГЫ
Регион Топтордун саны Окутулгандардын саны
1 Бишкек шаары 66 1 011
2 Чүй областы 37 590
3 Баткен областы 47 701
4 Ош областы 49 756
5 Жалал-Абад областы 47 676
6 Ысык-Көл областы 39 548
7 Талас областы 29 448
8 Нарын областы 35 508
Республика боюнча бардыгы 349 5 238

Ошондой эле бүгүнкү күндө КӨФтүн алкагында КӨФтүн Тандоо комитети аркылуу алдын ала квалификациядан республиканын 86 окуу жайы өттү, тагыраак айтканда:

Регион

Окуу жайлар

1

Бишкек (13 КЛ, 1 колледж, КТУнун алдындагы 1 институт, 3 ОБ )- бардыгы 18

№ 3 КЛ, № 4 КЛ, № 5 КЛ, № 10 КЛ, № 17 КЛ, № 18 КЛ, № 20 КЛ, № 91 КЛ, №93 КЛ, № 94, № 97 КЛ, № 98 КЛ, № 100 КЛ, Раззаков атындагы КМТУнун алдындагы Электроника жана телекоммуникациялар институту, Бишкектеги курулуш, архитектура жана менеджмент колледжи, “Технолог” тамак – аш жана кайрадан иштетүү өнөр жайынын окутуу-практикалык борбору, «Сонун» (филиал) билим берүү борбору, «Мастер красоты и массажа» ЖЧКнын окутуу борбору

2

Баткен областы (9 КЛ, 2 колледж, 1-ЖЧК) – бардыгы 12

№ 7 КЛ, № 8 КЛ, № 31 КЛ, № 33 КЛ, № 48 КЛ, № 57 КЛ, № 70 КЛ, № 72 КЛ, № 73 КЛ, Кызыл-Кия Тоо - техникалык колледж, Баткендеги регионалдык колледж (БРК), ЖЧК «ИкРо и КА».

3

Жалал-Абад областы (9 КЛ, 2 колледж, 1 ББ) – бардыгы 12

№ 1 КЛ, № 36 КЛ, № 52 КЛ, № 60 КЛ, № 63 КЛ, № 71 КЛ, № 75 КЛ, № 89 КЛ, №111 КЛ, К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин колледжи, «Учебный центр ЛОГОС» ЖЧК, ЖАМУнун алдындагы Жалал-Абад колледжи.

4

Ысык-Көл областы (8 КЛ, 2 ББ\ОББ) – бардыгы 10

№2 КЛ, № 14 КЛ, № 22 КЛ, № 42 КЛ, № 55 КЛ, № 81 КЛ, № 82 КЛ, № 85 КЛ, Балыкчыдагы РЦРОН, «Билим» окутуу-билим берүү борбору.

5

Нарын областы (7-КЛ жана 1 ББ) -

бардыгы 8

№ 15 КЛ, № 26 КЛ, № 30 КЛ, № 32 КЛ, № 40 КЛ, № 45 КЛ, № 87 КЛ, Нарындагы өнүктүрүү жана окутуу борбору.

6

Ош областы (8 КЛ, 2 ОБ)

бардыгы 10

№ 12 КЛ, № 16 КЛ, № 29 КЛ, № 54 КЛ, № 65 КЛ, № 67 КЛ, № 112 КЛ, № 113 КЛ, “Дизайн” КФ – этнографиялык окутуу борбору, «Ошэлектро» ААК окутуу борбору.

7

Талас областы (4 КЛ, 1 колледж) - бардыгы 5

№ 13 КЛ, № 41 КЛ, № 110 КЛ, ТМУнун алдындагы колледж, № 6 КЛ.

8

Чүй областы (8 ОЖ, 3-колледж, 1-ОБ) – бардыгы 12

№ 19 КЛ, № 23 КЛ, № 28 КЛ, № 37 КЛ, № 43 КЛ, № 47 КЛ, № 102 КЛ, № 105 КЛ, Бишкекттеги С.Турсунов атындагы агро экономикалык колледж, Киргшелк а., К.И.Скрябин атындагы КУАУнун Токмоктогу агро-өнөр жай колледжи, М.Т.Ибрагимов атындагы Кара-Балтадагы техникалык – экономикалык колледж, «Сонун» билим берүү борбору.

БАРДЫГЫ: 86 ОК (66 КЛ, 9 колледж жана 11 ББ/ОБ)

Эскертүү: «Сонун» билим берүү борбору алдын ала квалификацияны өтүп жана Бишкек шаары боюнча жана Чүй областы боюнча эсептелинет. Бирок бир ОЖ катары саналат, ошондуктан жалпы саны 87 эмес, 86 ОК.

Жумушчу кадрларды даярдоо, окутуу процессин уюштуруу жана мониторинг жүргүзүү, окутуунун кыска мөөнөттүү курстарын каржылоо, ошондой эле КӨФтүн тартиби жана жол-жоболору жөнүндө маалымат берүү жана иште колдонуу үчүн өтүнмөлөрдү калыптандыруу боюнча КӨФтүн ишин тартипке салуу максатында КӨФтүн ички Регламенти иштелип чыккан жана бекитилген, ал Фонддун окутуу процессинде ОЖдорго жана бардык кызыкдар тараптарга маалымат үчүн берилген. ДИБдин жана ОЖдун ортосундагы кызматташуу жөнүндө типтүү Макулдашуу, окутуу үчүн типтүү Келишим, КӨФтүн негизги финансылык процедуралары боюнча Нускама, ошондой эле КР БИМдин буйругу менен бекитилген КӨФтүн Операциялык колдонмосу бекитүүгө даярдалды жана жеткирилди.

Катчылык жана КӨФтүн регионалдык кызматкерлери тарабынан 1ден 5-агымга чейинки кыска мөөнөттүү окутуу курстарынын мониторинги жүргүзүлгөн. Ар бир кыска мөөнөттүү курстун мониторинги КӨФтүн регионалдык кызматкерлери тарабынан окутуунун толук мөөнөтүндө 2-3 жолу өткөрүлгөн. Мониторингди өткөрүү учурунда уюмдун өзү, ошондой эле окутуу жана практикалык сабактардын өткөрүлүшү жана тийиштүү иш-кагаздардын болуусу көзөмөлдөнгөн. Окутулуучулар менен маектешүүлөр өткөрүлгөн жана кыска мөөнөттүү курстар боюнча маселелер жана көйгөйлөр аныкталган. КӨФтүн регионалдык кызматкерлери окутуу топторунун экзамендерине милдеттүү түрдө катышкан.

КӨФтүн бир индикатору катары гендердик теңдик жана КӨФтүн окутуу курстарында аялдардын активдүү тартылуусу саналат. Өлкөнүн региондорунда ар кандай курстардын гендердик курамы боюнча талдоо жүргүзүлгөн, анда аялдардын үлүшү 47,5% түздү.

2019-жылдын ичинде КӨФ тарабынан КӨФ менен кызматташуу жана окутууга жаңы буйрутмаларды тартуу боюнча СӨП менен, Эл аралык ишкерлер кеңеши, Жеткирүүчүлөр жана провайдерлер ассоциациясы, ЖИА менен, Туристтик операторлордун ассоциациясы, “Бишкек” ЭЭЗ жана башка ассоциациялар менен, областтык администрациялар, жеринде өз алдынча башкаруу органдары, КР ЭСӨМдүн жана КР Экономика министрлигинин жумуштуулук кызматтары, ар кандай жумуш берүүчүлөр жана Бишкек шаарынын жана региондогу окуу жайлары менен тегерек столдор жана жолугушуулар өткөрүлгөн.

ТБда (5-канал, КТРК, Ош-пирим, ЭлТР, Пирамида), интернетте жана республиканын басма-сөз кызматтарында («Вечерний Бишкек, «Слово Кыргызстана» жана «Супер-Инфо») окутуу курстары боюнча PR-кампания (жарнама) туруктуу өткөрүлүүдө. Өткөрүлүп жаткан маалымат кампаниясынын алкагында социалдык тармактарда КӨФтүн аккаунттары, КӨФтүн электрондук дареги (frn@kesip.kg) жана КӨФтүн веб-сайты (www.frn.kesip.kg) түзүлгөн.Все права защищены © 2014-2016

Секретариат Фонда Развития Навыков

Тел.: +996 312 318792

E-mail: frn@kesip.kg

www.frn.kesip.kg