Статистикалык тиркемелери


2019-жылы окутуунун 1ден 5-агымга чейинки КӨФтүн курстары боюнча топтордун жыйынтыкталган таблицасы


Регион

Топтордун саны

Окутулгандардын саны

Бишкек

66

1 011

Чуй областы

37

590

Баткен областы

47

701

Ош областы

49

756

Жалал-Абад областы

47

676

Ысык-Көл областы

39

548

Талас областы

29

448

Нарын областы

35

508

Республика боюнча бардыгы

349

5 238


Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын саны


Агымы

Регион

Кыска мөөнөт курсу

Окутулгандардын саны

Окутуу абалы

1

Бишкек

ЖК колдонуучу

20

Аяктанды

Жалал-Абад областы

ЖК колдонуучу

11

Аяктанды

Ысык-Көл областы

ЖК колдонуучу

12

Аяктанды

Нарын областы

ЖК колдонуучу

7

Аяктанды

Ош областы

Ашпозчу-кондитер

17

Аяктанды

Ош областы

ЖК колдонуучу

7

Аяктанды

Талас областы

ЖК колдонуучу

8

Аяктанды

Жалпы

82

2

Бишкек

ЖК колдонуучу

13

Аяктанды

Жалал-Абад областы

ЖК колдонуучу

13

Аяктанды

Жалал-Абад областы

ЖК колдонуучу

12

Аяктанды

Ысык-Көл областы

ЖК колдонуучу

14

Аяктанды

Нарын областы

ЖК колдонуучу

12

Аяктанды

Нарын областы

ЖК колдонуучу

12

Аяктанды

Талас областы

ЖК колдонуучу

12

Аяктанды

Жалпы

88

3

Баткен областы

ЖК колдонуучу

11

Аяктанды

Бишкек

ЖК колдонуучу

13

Аяктанды

Ысык-Көл областы

ЖК колдонуучу

14

Аяктанды

Нарын областы

ЖК колдонуучу

12

Аяктанды

Ош областы

ЖК колдонуучу

8

Аяктанды

Талас областы

ЖК колдонуучу

12

Аяктанды

Жалпы

70

4-Агым үйрөткөн эмес

5

Бишкек

ЖК колдонуучу

12

Башталган

Бишкек

Тигүүчү

14

Башталган

Бишкек

ЖК колдонуучу

12

Башталган

Нарын областы

ЖК колдонуучу

12

Башталган

Талас областы

ЖК колдонуучу

12

Башталган

Жалпы

62

Республика боюнча бардыгы

302

Все права защищены © 2014-2016

Секретариат Фонда Развития Навыков

Тел.: +996 312 318792

E-mail: frn@kesip.kg

www.frn.kesip.kg