Алдын ала квалификациялык тандап алуу боюнча КӨФтүн программасына киргизилген окуу жайлардын тизмеси

2019-жылы КӨФ боюнча алдын ала квалификацияны өткөн окуу жайлардын (ОЖ) тизмеси.

  • Бишкек шаары - 17 ОЖ.
  • БАТКЕН ОБЛАСТЫ - 12 ОЖ.
  • ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ - 11 ОЖ.
  • ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫ – 10 ОЖ.
  • НАРЫН ОБЛАСТЫ - 8 ОЖ.
  • ОШ ОБЛАСТЫ - 10 ОЖ.
  • ТАЛАС ОБЛАСТЫ - 4 ОЖ.
  • ЧҮЙ ОБЛАСТЫ - 11 ОЖ. БАРДЫГЫ: 83 ОЖ, анын ичинде:

БИШКЕК шаары

Кесиптин аталышы

Окутуу мөөнөтү

Эскертүү

1

Раззаков атындагы КМТУнун алдындагы Электроника жана телекоммуникациялар институту

Радиотехниканын негиздери, радио байланыш

72 саат

2

Бишкектеги курулуш, архитектура жана менеджмент колледжи

Электромонтаждоочу

3 ай

Муздаткыч техникасын жана абаны кондициялоо системасын тейлөө жана оңдоо боюнча электромеханик

1 ай

3

№ 98 кесиптик лицей

Веб-дизайнер

2 ай

Компьютердик сабаттуулук

2 ай

4

№ 20 кесиптик лицей

«В, С, D» категориясындагы айдоочуларды троллейбустун айдоочусуна кайрадан даярдоо

3 ай

5

№ 17 кесиптик лицей

Бычмачы

3 ай

Тигүүчү

2 ай

Тигүүчү жабдуунун слесары – оңдоочу

3 ай

6

№ 10 кесиптик лицей

Ашпозчу

2 ай

Кондитер

2 ай

Официант

2 ай

Массажист

2 ай

7

№ 3 кесиптик лицей

Электржабдууну оңдоо жана тейлөө боюнча электромонтер

3 ай

8

№ 100 кесиптик лицей

Электромонтаждоочу

3 жана 2 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 жана 2 ай

9

№ 4 кесиптик лицей

Гипсокартончу

3 ай

Слесарь-сантехник

3 ай

Жылуулук - изоляциялоо устасы

2,5 жана 1,5 ай

Веб-дизайнер

2 ай

10

№ 5 кесиптик лицей

Жыгач уста

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Шыбак-плита боюнча уста

3 ай

Слесарь-сантехник

3 ай

Жылуулук жана изоляциялоо иштерин аткаруу көндүмдөрүнө ээ шыбакчы (фасад жана бетон полдору)

2,5 ай

Жылуулук жана изоляциялоо иштери боюнча шыбакчынын квалификациясын жогорулатуу боюнча курстар (дубалдар жана полдор)

1,5 ай

11

№ 18 кесиптик лицей

Тигүүчү

3 ай

Горничная

3 ай

12

№ 93 кесиптик лицей

Муздатуучу үй тиричилик техникасын жана кондиционерлерди оңдоо жана тейлөө боюнча уста

2 ай

Компьютерлерди, иш техникасын жана локалдык тармактарды оңдоо жана тейлөө боюнча уста

2 ай

Тиричилик техникасын оңдоо жана тейлөө боюнча уста

2 ай

Уюлдук телефондорду жана планшеттерди оңдоо жана тейлөө боюнча уста

2 ай

Коопсуздук системаларын монтаждоочу

2 ай

Жарнама тармагында компьютердик графиканын дизайнери

2 ай

13

№ 97 кесиптик лицей

Ашпозчу

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

БАТКЕН ОБЛАСТЫ

Кесиптин аталышы

Окутуу мөөнөтү

Эскертүү

1

№ 73 кесиптик лицей

Тигүүчү

3 ай

Электр ширетүүчү

3 ай

Өткөөл чыгаруучу адис

3 ай

2

№ 57 кесиптик лицей

Тигүүчү

3 ай

Жыгач уста, столяр

3 ай

Колго ширетүүнүн электр ширетүүчүсү

3 ай

Автоунааларды оңдоо боюнча слесарь

3 ай

Ашпозчу

3 ай

Кенже ветеринардык фельдшер

3 ай

3

№ 72 кесиптик лицей

Тигүүчү

3 ай

4

№ 8 кесиптик лицей

Тигүүчү

3 ай

Бычмачы

3 ай

Электр ширетүүчү

3 ай

Токарь

3 ай

5

№ 7 кесиптик лицей

Автоунааларды оңдоо боюнча слесарь

3 ай

Электр жабдууну оңдоо жана тейлөө боюнча электромонтёр

3 ай

6

№ 33 кесиптик лицей

Тракторчу

3 ай

Электромонтер

3 ай

Тигүүчү

3 ай

7

№ 31 кесиптик лицей

Тигүүчү

АВГД категориясындагы машинист - тракторчу

3 ай

Ашпозчу - кондитер

3 ай

Шитерүүчү

3 ай

8

№ 48 кесиптик лицей

Тигүүчү

3 ай

Ашпозчу – кондитер

3 ай

Жыгачтан көркөм буюмдарды жасоочу

3 ай

9

Тоо техникалык колледж

Жардыруучу

1,5 ай

Жер астындагы тоо кендерин өндүрүүнүн өткөөл чыгаруучу адиси

1 ай

Газ жана электр ширетүүчү

18 күн

Чач тарач - стилист

1 ай

Электрик

25 ай

Ашпозчу - кулинар

1 ай

Тигүүчү

1 ай

10

Баткендеги регионалдык колледж (БРК)

Информатика

1,5 ай

Электр ширетүүчү

1,5 ай

Ширетүүчү

1,5 ай

11

«ИкРо и КА» ЖЧК

ЖКнын оператору

1 ай

Чач-тарач - стилист

1 ай

Тигүүчү

1 ай

Ашпозчу - кулинар

1 ай

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

Кесиптин аталышы

Окутуу мөөнөтү

Эскертүү

1

№ 1 кесиптик лицей

Автоунааларды оңдоо боюнча слесарь

3 ай

Ашпозчу

3 ай

Тигүүчү

3 ай

Элекр жана газ ширетүүчү

3 ай

2

№ 75 кесиптик лицей

Элекр жана газ ширетүүчү

3 ай

ЖКнын оператору

3 ай

Ашпозчу-кондитер

3 ай

3

№ 89 кесиптик лицей

Элекр жана газ ширетүүчү

3 ай

Ашпозчу-кондитер

3 ай

Тигүүчү

3 ай

Электр тармактарынын жана электр жабдууларынын электромонтаждоочусу

3 ай

Автоунааларды оңдоо боюнча слесарь

3 ай

Темир жана бетон конструкцияларын монтаждоо боюнча монтаждоочу

3 ай

4

№ 60 кесиптик лицей

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Тигүүчү жабдуунун оператору, тигүүчү

3 ай

Машинист - тракторчу

3 ай

Ашпозчу

3 ай

5

№ 111 кесиптик лицей

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Тигүүчү

3 ай

Ашпозчу

3 ай

Электромонтер

3 ай

6

№ 71 кесиптик лицейАшпозчу

3 ай

Тигүүчү

3 ай

Электр ширетүүчү

3 ай

7

№ 36 кесиптик лицей

Тигүүчү

3 ай

ЖКнын оператору

3 ай

Электр ширетүүчү

3 ай

8

№ 63 кесиптик лицей

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Тигүүчү

3 ай

Ашпозчу

3 ай

АВГ категориясындагы машинист - тракторчу

3 ай

Улуттук буюмдарды жасалгалоочу

3 ай

9

К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университет

Кондитердик азыктарынын чебери

3 ай

Официант-бармен

3 ай

Мейманкананы тейлөөчү администратор

3 ай

Модельер-дизайнер

3 ай

10

«ЛОГОС окутуу борбору» ЖЧК

Ички жасалгалоонун чебери

1 ай

Жыгач уста

1 ай

Арматурщик-бетончу

1 ай

Темир жана бетон конструкцияларын монтаждоочу

1 ай

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫ

Кесиптин аталышы

Окутуу мөөнөтү

Эскертүү

1

№ 81 кесиптик лицей

Ашпозчу

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Тикмечи

3 ай

Автоунааларды оңдоо боюнча слесарь

3 ай

Ландшафттык дизайнер

3 ай

Слесарь сантехник

3 ай

Балык өстүрүүчүлүк

3 ай

Бакчы

3 ай

АБД категориясындагы машинист –тракторчу

3 ай

2

№14 кесиптик лицей

Автоунааларды оңдоо боюнча слесарь

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Ашпозчу

3 ай

3

№ 2 кесиптик лицей

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Ашпозчу

3 ай

АБД категориясындагы машинист –тракторчу

3 ай

Слесарь сантехник

3 ай

Тикмечи

3 ай

Автоунааларды оңдоо боюнча слесарь

3 ай

Чач-тарач

3 ай

4

№ 22 кесиптик лицей

Тикмечи

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Жеке компьютердин оператору

3 ай

Электр жабдууларын оңдоо жана тейлөө боюнча электромонтёр

3 ай

5

№ 85 кесиптик лицей

Ашпозчу

3 ай

Кондитер

3 ай

Официант

3 ай

6

№ 55 кесиптик лицей

Ашпозчу

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Тигүүчү

3 ай

7

№ 82 кесиптик лицей

Ашпозчу

3 ай

Электр ширетүүчү

3 ай

8

№ 42 кесиптик лицей

Ашпозчу - кондитер

3 ай

Машинист - тракторчу

3 ай

Бакчы

3 ай

9

Балыкчыдагы РЦРОН

Жеке компьютердин колдонуучусу

1,5 ай

НАРЫН ОБЛАСТЫ

Кесиптин аталышы

Окутуу мөөнөтү

Эскертүү

1

№ 15 кесиптик лицей

Чач-тарач

2 ай

2

№ 26 кесиптик лицей

ЖКнын оператору

2 ай

Электр ширетүүчү

3 ай

3

№ 30 кесиптик лицей

Арматурщик

3 ай

Бетончу

3 ай

4

№ 32 кесиптик лицей

Тигүүчү

3 ай

Ашпозчу

2 ай

ЖКнын оператору

3 ай

5

№ 40 кесиптик лицей

Тигүүчү

3 ай

Автоунааларды оңдоо боюнча слесарь

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

ЖКны колдонуучу

3 ай

6

№ 45 кесиптик лицей

ЖКнын оператору

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Тигүүчү

3 ай

Электромонтер

3 ай

Шыбакчы - маляр

3 ай

7

№ 87 кесиптик лицей

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

ЖКны колдонуучу

3 ай

8

Нарындагы өнүктүрүү жана окутуу борбору

ЖКны техникалык жактан тейлөө жана оңдоо

2 ай

Уюлдук телефондорду оңдоо

2 ай

ОШ ОБЛАСТЫ

Кесиптин аталышы

Окутуу мөөнөтү

Эскертүү

1

№ 16 кесиптик лицей

Слесарь - сантехник

3 ай

2

№ 113 кесиптик лицей

Ашпозчу кондитер

3 ай

Тигүүчү

1 - 3 ай

Чач-тарач

3 ай

ЖКнын оператору

1 ай

3

№ 12 кесиптик лицей

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Чач-тарач

3 ай

Слесарь - сантехник

3 ай

Тигүүчү

3 ай

4

№ 67 кесиптик лицей

Ашпозчу кондитер

3 ай

Электромонтер

3 ай

ЖКнын оператору

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Тигүүчү

3 ай

Кенже ветеринардык фельдшер

3 ай

Автослесарь

3 ай

5

№ 54 кесиптик лицей

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Тигүүчү

3 ай

6

№ 29 кесиптик лицей

Кенже ветеринардык фельдшер

3 ай

Тигүүчү

3 ай

Электромонтёр

3 ай

7

№ 65 кесиптик лицей

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Тигүүчү жабдуунун оператору, тигүүчү

3 ай

АВГ категориясындагы машинист - тракторчу

3 ай

8

№ 112 кесиптик лицей

АВГ категориясындагы машинист - тракторчу

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

9

“Дизайн” КФ – этнографиялык окутуу борбору

Элдик кол өнөрчүлүк чебери

3 ай

ТАЛАС ОБЛАСТЫ

Кесиптин аталышы

Окутуу мөөнөтү

Эскертүү

1

№ 13 кесиптик лицей

АВГ категориясындагы машинист - тракторчу

3 ай

Жеке компьютердин оператору

3 ай

Тигүүчү

3 ай

Оңдоо жана тейлөө боюнча электромонтер

3 ай

Ширетүүчү

3 ай

Ветеринардык тейлөөнүн оператору

3,5 ай

Ашпозчу

3 ай

2

№ 110 кесиптик лицей

АБВГД категориясындагы машинист - тракторчусу

3 ай

Ашпозчу

3 ай

Тикмечи

3 ай

Тигүүчү

3 ай

3

ТМУ алдындагы колледж

Бычмачы жана тигүүчү (тигүүчү)

3 ай

Жеке компьютердин оператору

2 ай

1С бухгалтериясын билүү менен бухучет - Бухгалтер

2 ай

4

№ 41 кесиптик лицей

Ашпозчу

3 ай

Электр ширетүүчү

3 ай

Машинист - тракторчу

3 ай

Тигүүчү

3 ай

Кенже ветеринардык фельдшер

3,5 ай

ЖКнын оператору

3 ай

ЧҮЙ ОБЛАСТЫ

Кесиптин аталышы

Окутуу мөөнөтү

Эскертүү

1

№ 28 кесиптик лицей

“С” категориясындагы айдоочу

3,5 ай

Ашпозчу-кондитер

3 ай

Тикмечи

3 ай

Электр жабдууларын оңдоо боюнча слесарь-электрик

3 ай

Машинист - тракторчу

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Токарь

3 ай

2

№ 37 кесиптик лицей

Автомеханик

3 ай

Ашпозчу

3 ай

Кондитер

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

3

Бишкекттеги С.Турсунов атындагы агро экономикалык колледж

АБВГ категориясындагы машинист - тракторчу

3 ай

4

№ 105 кесиптик лицей

Ашпозчу

3 ай

Электр жабдууларын оңдоо жана тейлөө боюнча электромонтер

3 ай

5

№ 47 кесиптик лицей

Электр ширетүүчү

3 ай

Ашпозчу

3 ай

Электр жабдууларын оңдоо жана тейлөө боюнча электромонтер

3 ай

Машинист – тракторчу

3 ай

Кийиз буюмдарынын чебери

3 ай

6

К.И.Скрябин атындагы КУАУнун Токмоктогу агро-өнөр жай колледжи

Токарь

3 ай

Электр жабдууларын оңдоо жана тейлөө боюнча электромонтер

3 ай

Электр ширетүүчү

3 ай

Автоунааларды оңдоо боюнча слесарь

3 ай

Машинист - тракторчу

3 ай

7

№ 23 кесиптик лицей

Ашпозчу

3 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

8

М.Т.Ибрагимов атындагы Кара-Балтадагы техникалык – экономикалык колледж

Наабайчы-кондитер

2 ай

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Слесарь-сантехник

3 ай

Химик-лаборант

2 ай

9

№ 102 кесиптик лицей

Электр жана газ ширетүүчү

3 ай

Тикмечи

3 ай

Бардык категориядагы машинист -тракторчу

3 ай

Автоунааларды оңдоо боюнча слесарь

3 ай

10

№ 19 кесиптик лицей

Тигүүчү

3 ай

Ашпозчу

3 ай

11

№ 43 кесиптик лицей

Айыл чарба өндүрүмүн кайрадан иштетүү боюнча оператор

3 ай

Жашылча өстүрүүчү

3 ай

Тигүүчү

3 ай

Электр жана газ ширетүүчүсү

3 ай

Ашпозчу

3 ай

Бакчы

3 ай

Баардыгы: КӨФтүн ПРОГРАММАСЫНДА 75 ОКУУ ЖАЙВсе права защищены © 2014-2016

Секретариат Фонда Развития Навыков

Тел.: +996 312 318792

E-mail: frn@kesip.kg

www.frn.kesip.kg