Өтүнмөлөрдү берүү процедуралары

Узактыгы 4,5 айга чейинки талап кылынуучу жумушчу кесиптер боюнча кыска мөөнөттүү курстарды каржылоо окутууга, кайрадан окутууга жана квалификацияны жогорулатууга карата сурамдын негизинде төмөнкүлөрдүн атынан жүргүзүлөт:

  • Менчик формасына карабастан ишканалардын/уюмдардын атынан;
  • Окуу жайдын жана ишкананын ортосундагы биргелешкен өтүнмөнүн негизинде;
  • Индивидуалдуу изденүүчүлөрдүн атынан.

КӨФ аркылуу окутууга 16 жаштан жогору адамдар кабыл алынат.

Өтүнмөлөр жана тийиштүү тиркемелер толтурулат жана КӨФтүн Катчылыгынын жана ишканаңардын жайгашкан жери боюнча аймактык координатордун же каалооңор боюнча тандалган региондун дарегине жиберилет.

КӨФтүн Катчылыгы тарабынан өтүнмө каралгандан кийин, окутулуучу топту толуктагандан кийин жана окуу жайын тандаган соң, юридикалык/физикалык тарап КӨФтүн аймактык координатору тарабынан КӨФтүн окутуу курстарынын башталышынын датасы жана жери жөнүндө берилүүчү маалыматка ээ болот.

Окутууга өтүнмөнү берүү процедуралары боюнча кеңири маалыматты Силер тийиштүү бөлүмдөн карап алсаңар болот же көрсөтүлгөн байланыш маалыматы боюнча кайрылып, тактасаңар болот.

Жумуш берүүчүлөргө
Индивидуалдуу жумушту изденүүчүлөргө
Окуу жайларга
Документтердин формасы
Все права защищены © 2014-2016

Секретариат Фонда Развития Навыков

Тел.: +996 312 318792

E-mail: frn@kesip.kg

www.frn.kesip.kg