КӨФ жөнүндө

Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду (КӨФ) “Кесиптик билим берүү жана көндүмдөрдү өнүктүрүү” боюнча экинчи долбоордун алкагында түзүлгөн жана 2016-жылы ишмердүүлүгүн баштаган.

2019-жылдын январынан баштап КӨФ өз ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин (КР БИМ) алдында АӨБдун “Секторду өнүктүрүү программасы: инклюзивдик өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында улантууда.

КӨФтүн башкы максаты катары кесиптик билим берүүнү туруктуу каржыланышын камсыздоо жана жумуш берүүчүлөр менен кесиптик билим берүү уюмдарынын ортосунда өз ара аракеттенүүнү күчөтүү саналат, ал компанияларда жана өлкөнүн ишканаларында квалификациялуу жумушчу кадрлардын жетишпестигин кыскартууга көмөктөшөт.

КӨФтүн иш алып баруу принциптери:

  • Ишканалардын менчик формасына жана көлөмүнө карабастан кызматташуу, инвестициялык долбоорлор менен уюмдардын жана ишканалардын кызматкерлерин окутуу, кайрадан окутуу жана квалификациясын жогорулатуу максатында кызматташуу; окутулган кадрларды жумушка орноштуруу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу үчүн айкын жумушчу орунга байланыштыруу менен аныкталган жумуш берүүчүнүн буйрутмасына ылайык жумушчу кадрларды даярдоо.
  • Калктын социалдык жактан аярлуу катмары, анын ичинде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, аз камсыздалган, көп балалуу жана толук эмес үй-бүлөлөрдүн жаштары, ошондой эле эмгек мигранттары үчүн кесипкөй окутуу курстарын каржылоодогу артыкчылык.
  • Гендердик теңдик жана аялдардын КӨФ тарабынан каржыланган кесипкөй окутуу курстарына активдүү тартылышы.
  • Шаардан жана айылдардан келген изденүүчүлөр үчүн КӨФтүн кыска мөөнөттүү курстарынын бирдей жеткиликтүүлүгү.
  • Ишкананын квалицикациялуу жумушчу кадрларга карата учурдагы же болжолдуу муктаждыктарына ылайык кадрларды даярдоодо Фонддун финансылык колдоосун алуу максатында ишканалар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөр.
  • Кесипкөй окутуу курстарын уюштуруу жана өткөрүү максатында Фонддон каржылоого ээ болуу үчүн алдын ала квалификацияны берүүчү окуу жайлары (кесиптик лицейлер, колледждер жана жеке окутуу борборлор) үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөр.
  • Окуу жайлары менен жумуш берүүчүнүн буйрутмасы боюнча суроо-талапка ээ болуучу жаңы жумушчу кесиптерди киргизүү үчүн шарттарды түзүү боюнча иш алып баруу.


Все права защищены © 2014-2016

Секретариат Фонда Развития Навыков

Тел.: +996 312 318792

E-mail: frn@kesip.kg

www.frn.kesip.kg